Pļaujam aizaugušas teritorijas


Pienāk laiks kad ir nepieciešams sakopt kādu aizaugušu zemes gabalu, kas bijis uz ilgāku laiku atstāts novārtā, tāpēc mēs piedāvājam jums nākt palīgā šādu īpašumu sakopšanā.

Veicam aizaugušu pļavu un teritoriju krūmu frēzēšanu, zāles pļaušanu, kūlas smalcināšanu, celmu novākšanu un pārējos darbus, lai teritorija iegūtu citu skatu.

Speciālista konsultācija, objekta apskate un tāmes sastādīšana ir bez maksas.