Grāvju tīrīšana


Lai nodrošinātu meliorācijas sistēmas normālu funkcionēšanu ir jāveic regulāra meliorācija grāvju un drenāžas sistēmu kopšana, lai nepieļautu atkārtotu apkārtnes pārpurvošanos un nodrošinātu meliorācijas sistēmu pilnu funkcionēšanu.

  • Veicam meliorācija grāvju tīrīšanu no apauguma (krūmu un koku izzāģēšana), gultnes tīrīšanu un caurtekas atjaunošanu.
  • Grāvju un nogāžu nostiprināšana, ierīkojot eroziju mazinošas zāliena vai auga stādījumus un izmantojot erozijas samazinošus ģeomateriālus.
  • Veicam drenāžas kontrolaku tīrīšanu un atjaunošanu.

Speciālista konsultācija, objekta apskate un tāmes sastādīšana ir bez maksas.

Galerijas