Energoceltniecības darbi


  • Gaisvadu līnijas, kabeļlīnija, ēku elektroinstalācijas, apgaismes un spēka instalācijas.
  • Būvju zibensaizsardzība un pārsprieguma aizsardzība.
  • Transformātora apakšstacijas un sadales punkti līdz 20kv
  • Kabeļlīnijas līdz 20kv
  • Ielu apgaismojuma uzturēšana un apsekošana, stadionu apgaismojuma uzturēšana un apsekošana.
  • Dažādu specializēto darbu veikšana.
  • Visaptverošs pakalpojumu klāsts vājstrāvas 0,4kv un vidējā sprieguma sistēmās.

Speciālista konsultācija, objekta apskate un tāmes sastādīšana ir bez maksas.

Galerijas